Skip to main content

Nova plantació d’arbrat a Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels, mitjançat l’empresa municipal de jardineria, Jarfels, S.A., ha continuat amb el pla de plantació d’arbrat per millorar els espais verds de la ciutat.

Amb l’objectiu de dotar de més zones d’ombreig en zones de joc infantils i també, plantar nous arbres, tant en via pública com en espais verds, en aquells escocells que estan buits a causa de malaltia dels mateixos arbres o bé per accidents, s’han plantat més de 100 arbres aquests darrers mesos a Castelldefels.

En el context d’alerta per sequera que vivim i seguint els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient, es seguirà regant l’arbrat i els espais verds amb aigua no potable.

plantacio carrer can roca

6 aigua neta i sanejament 11 ciutats i comunitats sostenibles 12 consum i prodiccio responsables 13 accio climatica 15 vida terrestre