Skip to main content

20/11/2022 Castelldefels inicia el tractament preventiu contra la processionària del pi

Jarfels inicia el dia 20 de novembre la campanya de tractament preventiu per al control de la processionària del pi.
S'aplicarà un tractament fitosanitari als pins ubicats a la via pública, carrers, parcs i jardins municipals, per combatre la processionària del pi.
L’actuació es farà en horari nocturn*, de 22 h a 6 h, per minimitzar les possibles molèsties a la ciutadania.
*Excepte dilluns 21 que l’actuació es farà tambéen horari diürn.

Tot i que els productes que s’utilitzen no comporten risc per la salut, es recomana:
• Mantenir les finestres tancades
• No deixar roba estesa ni animals domèstics als balcons o terrasses

Dies de tractament als carrers/barris
Diumenge 20 de novembre – de 22h a 6 h - Ca n’Aimeric - Barri Poal - Barri Bellamar - Barri Mont Mar
*Dilluns 21 de novembre – de 7h a 15 h - Franges de Vista Alegre - Cal Ganxo - Picnic de Can Roca
Dilluns 21 de novembre – de 22h a 6 h -Barri Baixador - Barri de Lluminetes - Barri Can Bou - Barri Botigues -Barri La Pineda -Barri Granvia Mar -Barri Marisol -Zona Universitaria
Dimarts 22 de novembre – de 22 h a 6 h - Barri Can Roca - Barri de Muntanyeta - Barri Centre - Barri Castell -Barri Canyars - Barri Can Vinader -Barri Vistalegre

mapa processionaria

 

6 aigua neta i sanejament 11 ciutats i comunitats sostenibles 12 consum i prodiccio responsables 13 accio climatica 15 vida terrestre