Jarfels, S.A. està especialitzada en la realització de tractaments fitosanitaris, ja siguin preventius o bé correctors o curatius.

 

Les empreses de control de plagues que realitzen serveis utilitzant plaguicides han d’estar inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya (ROESP), i Jarfels, S.A. ho està amb el número B-0209-S.

 

A Jarfels, S.A. disposem de la maquinària adient per a dur a terme els tractaments i tots els nostres treballadors estan en disposició del corresponent Carnet Oficial d’Aplicador de productes fitosanitaris de la Generalitat de Catalunya. Tractem tot tipus de malalties i plagues dels vegetals, sempre buscant les solucions més respectuoses pel medi ambient i per les persones, utilitzant productes biològics i productes químics autoritzats, i complint en tot moment les normes de seguretat establertes per a cada producte.

 

També realitzem tractaments per endoterapia, que és un mètode alternatiu als tractaments convencionals dels arbres, amb absència de nebulització de producte químic a l’arbrat, sòls i aigües, sent totalment innocu per la salut de les persones i animals. Aquest mètode terapèutic de tractament fitosanitari de l’arbrat consisteix en la injecció del producte fitosanitari i/o adob directament al sistema vascular de la planta.

 

Recentment ha estat aprovat el Pla Nacional per a l’ús sostenible dels fitosanitaris, en el que s’estableixen objectius, mesures i calendaris i indicadors per a introduir criteris de sostenibilitat en l’ús dels productes fitosanitaris per al període comprès entre els anys 2013 a 2017, amb el qual Jarfels, S.A. està molt sensibilitzat.

 

Tal i com hem indicat amb anterioritat, a Jarfels, S.A. tractem tot tipus de malalties i plagues vegetals, no obstant, actualment, les més habituals son les següents:

 

Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

 

El morrut de les palmeres, de recent introducció al nostre territori, produeix danys d’importància a diferents espècies de palmeres fins arribar a produir la seva mort.

 

Es tracta d’un coleòtper de la família dels curculiònids, i és originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia, i s’ha estès de forma continuada per altres zones de clima temperat, colonitzant diferents espècies de palmeres.

 

A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera), la més estesa al nostre territori. Les menys afectades són les del gènere Washingtonia. Veure explicació detallada d’aquesta plaga en l’Apartat de Noticies de la pàgina web així com també en el tríptic que adjuntem a continuació.

 

Clica a sobre per a Veure tríptic 

 

S’han de realitzar tractaments preventius i curatius, amb un calendari d’actuacions personalitzat en funció de l’estat de cada palmera.

 

Processionària del pi (Thaumetopea pityocampa Schiff.)

 

La processionària del pi és un lepidòpter que afecta als pins alimentant-se de les seves fulles i també a les persones i animals produint-les-hi urticària i greus afeccions al•lèrgiques.

 

Aquesta espècie passa al llarg de la seva vida per 4 fases: ou, eruga, crisàlide (pupa) i papallona, essent la fase d’eruga la de major duració. És precisament en aquesta fase on tenen lloc els danys sobre els pinars ja que les erugues s’alimenten de les fulles dels pins i poden arribar a defoliar completament un arbre; a més a més, a partir del tercer estadi larvari presenten un pèls urticants que afecten a persones y animals tant per contacte directe, com si estan dispersos en l’aire.

 

El tractament consisteix en l’aplicació d’un producte insecticida sobre les fulles dels pins. Les erugues, al alimentar-se d’aquestes fulles infestades, es moren al cap d’uns dies.

 

El producte utilitzat es un insecticida biològic fabricat a base de toxines i espores de la bactèria Bacillus thuringiensis varietat kurstaki.

 

La substància no resulta tòxica per als mamífers, abelles o altres grups d’animals i es innòcua per a les persones. Està considerat com un insecticida biològic selectiu que actua únicament sobre les larves de lepidòpters.

 

Per a més informació, adjuntem tríptic explicatiu.

 

Clica a sobre per a Veure tríptic

 

Si creieu que els vostres arbres, arbusts, gespa, ... estan afectats per alguna malaltia o plaga, no dubteu en contactar amb nosaltres i un dels nostres tècnics us farà una visita per tal de comprovar-ho i en cas afirmatiu, us indicarà quin és el tractament més adequat.  

INFORMACÓ DE CONTACTE

  • Ctra. de la Sentiu, 15
  • 08860 Castelldefels
  • Tel: 93 636 15 81
  • Fax: 93 636 00 56
  • email: jarfels@jarfels.com

Log in