Aviso legal

Política de protección de datos

JARFELS S.A.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En JARFELS la nostra major preocupació és el compliment de la normativa vigent, entre la qual destaca la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa volem informar a continuació de la política de protecció de dades implantada per l'empresa.

La navegació per la nostra web no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat. En el cas que l'usuari ens subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme als preceptes, les limitacions i els drets recollits en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de JARFELS. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en el formulari ia través del correu electrònic existent a la web de JARFELS, consenten de forma clara, exacta i inequívoca les condicions que seran detallades a continuació. Les consultes tenen caràcter confidencial, i per això Jarfels assumeix el compromís de garantir la privacitat de l'usuari, client o visitant de www.jarfels.com en tot moment. JARFELS assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre el client, usuari o visitant. Així mateix, es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que el client, usuari o visitant pugui facilitar a JARFELS.1. Protecció de Dades.

JARFELS ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de www.jarfels.com són objecte de tractament automatitzat, i s'incorporen a fitxers titularitat de JARFELS, que és així mateix l'entitat responsable dels expressats fitxers, per tal que puguin ser utilitzats per amb una finalitat comercial, de personalització i activitats pròpies del seu objecte social de l'empresa. Jarfels queda expressament autoritzada per al tractament, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting amb l'objectiu de personalitzar les seves ofertes al perfil individual de l'usuari.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a JARFELS implica el consentiment exprés del client, usuari o visitant a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de JARFELS.

El client, usuari o visitant pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l'enviament del formulari corresponent a l'adreça de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Aquesta Adreça electrònica S'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la, o correu ordinari al domicili social de Jarfels SA Carretera de la Sentiu, 15 08860, Castelldefels, Barcelona.

Aquests fitxers figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), al que pot accedir el client, usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.

JARFELS conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació comercial amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel.lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.


2. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través del formulari disponible al web i dels correus electrònics que els clients puguin remetre a JARFELS.


3. Seguretat de la informació.

JARFELS ha emprat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel client, usuari o visitant.

No obstant això, el client, usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 


4. Secret professional.

Les comunicacions privades entre els clients, usuaris o visitants i el personal de JARFELS a través de www. jarfels.com són confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant estrictes controls interns.

Totes les comunicacions privades entre JARFELS i els clients / usuaris seran considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.


5. Cessió d'informació personal a tercers.

JARFELS no cedeix ni proporciona la informació personal dels seus clients, usuaris o visitants a tercers.6. Aplicabilitat a altres llocs web.

La pàgina web de Jarfels pot contenir enllaços a altres llocs. Cal tenir en compte que JARFELS no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.


7. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.

JARFELS es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en www.jarfels.com Els canvis que afectin el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic.8. Drets dels usuaris.

L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades. Els drets de cancel.lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud (els formularis d'exercici d'aquests drets els hi facilitem posteriorment) per correu electrònic a l'adreça Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Aquesta Adreça electrònica S'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o dirigida a la següent adreça:


JARFELS S.A.

Carretera de la Sentiu, 15

08860 Castelldefels

Barcelona
Espanya


JARFELS reconeix que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament de dades és JARFELS SA

L'usuari entén que accepta les condicions establertes de forma clara, expressa i inequívoca en la Política de Protecció de dades precedent, prement el botó ENVIAR DADES que es troba en els formularis de recaptació d'informació o en enviar correus electrònics a la nostra adreça web.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

  • Ctra. de la Sentiu, 15
  • 08860 Castelldefels
  • Tel: 93 636 15 81
  • Fax: 93 636 00 56
  • email: jarfels@jarfels.com

Log in